dla domu, biura i przemysłu - fachowcy na Twoich usługach
projektowanie, wykonawstwo, serwis, doradztwo techniczne

Tereny zieleni

Nasza Firma zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji z zakresu architektury krajobrazu. Opracowujemy wielobranżowe projekty dla urzędów miast i gmin, instytucji publicznych, deweloperów oraz prywatnych inwestorów. Dzięki znajomości rynku i współpracy ze sprawdzonymi dostawcami i wykonawcami jesteśmy w stanie podjąć się każdego zadania. W naszej pracy kładziemy szczególny nacisk na dbałość o najdrobniejsze szczegóły, a także, jakość oferowanych przez nas produktów i usług.

 

W ramach usług oferujemy:

• opracowania przygotowawcze: analizy, inwentaryzacje, ekspertyzy;
• obsługa inwestycji w ramach inwentaryzacji dendrologicznej oraz gospodarki drzewostanem, a także uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew w imieniu Inwestora;
• pełną obsługę geodezyjną (m.in.wykonanie map do celów projektowych);
• programy funkcjonalno-użytkowe, projekty koncepcyjne, wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze wraz z odpowiednimi uzgodnieniami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę w imieniu Inwestora;
• przeprowadzenie konsultacji społecznych;
• wykonywanie profesjonalnych wizualizacji fotorealistycznych;
• prowadzenie nadzoru autorskiego;
• kompleksowe wykonawstwo zagospodarowania terenów zieleni.

 

Zajmujemy się projektowaniem:

• terenów prywatnych: ogrody przydomowe, ogrody na dachach, ogrody zimowe;
• zieleni osiedlowej;
• zieleni wokół firm i instytucji;
• zieleni przy obiektach przemysłowych, handlowych;
• terenów publicznych: zieleń przyuliczna, parki, place, skwery, place zabaw;
• zieleni we wnętrzach dla biur, obiektów handlowych, domów prywatnych;
• rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych;
• rekultywacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.

 

W ramach wykonawstwa oferujemy również:

• systemy automatycznego nawadniania;
• systemy oświetleniowe oraz iluminacji terenów zewnętrznych.

 

Pobierz plik: Etapy prac projektowych