dla domu, biura i przemysłu - fachowcy na Twoich usługach
projektowanie, wykonawstwo, serwis, doradztwo techniczne

Instalacje gazowe

W ramach prac związanych z instalacjami gazowymi wykonujemy:

wszelkie instalacje gazowe dla gazu ziemnego i płynnego. Mogą to być instalacje zasilające odbiorniki takie jak: urządzenia domowe, kotłownie, urządzenia grzewcze, urządzenia technologiczne i przemysłowe.

Zakres wykonywanych prac:

1. Projektowanie i budowa sieci gazowych, instalacji gazowych, stacji i zespołów redukcyjno – pomiarowych na potrzeby gazu ziemnego i LPG,

2. Kompleksowe odbiory gazownicze w tym opinie kominiarskie oraz prace geodezyjne do starostwa i gazowni,

3. Kompleksowe realizacje instalacji gazowych dla gazu ziemnego i LPG,

4. Nadzory wykonawcze i inwestorskie,

5. Modernizacje istniejących instalacji gazowych,

6. Montaż i modernizacja kotłowni,

7. Montaż i modernizacja systemów grzewczych opartych na gazowych promiennikach podczerwieni,

8. Montaż i modernizacja systemów grzewczych opartych na gazowych nagrzewnicach powietrza,

9. Montaż i modernizacja systemów wykorzystujących paliwa gazowe w tym LPG,

10. Wykonywanie prób szczelności,

11. Wykonywanie instalacji – aktywnych systemów bezpieczeństwa instalacji gazowej.