dla domu, biura i przemysłu - fachowcy na Twoich usługach
projektowanie, wykonawstwo, serwis, doradztwo techniczne

Ogrzewanie

3Prowadzimy sprzedaż urządzeń na potrzeby wyposażenia mieszkań, domów, biur, obiektów użyteczności publicznej jak również dostarczamy urządzenia i systemy na potrzeby budowli związanych z przemysłem tj. hal magazynowych, hal fabrycznych, warsztatów samochodowych itp.

Wykonujemy projekty, jak również wykonujemy systemy grzewcze wg projektów Klientów.

Dobieramy rozwiązania zapewniające komfort, wygodę oraz minimalizację kosztów inwestycji i eksploatacji.

Nasza oferta dotycząca urządzeń i systemów grzewczych obejmuje – w zależności od nośników energetycznych możliwość wykorzystania:

1

 • energii elektrycznej
 • gazu ziemnego i płynnego
 • różnego typu olei opałowych i roślinnych, olei przepracowanych (zużytych), biopaliw, wód glicerynowych itp.,
 • ekologicznych odnawialnych źródeł energii – energia słoneczna, energia z ziemi, energia z powietrza, pellety, zrębki, słoma i inne

Wybór nośnika energii zależy w głównej mierze od jego dostępności, możliwości i specjalnych wymagań użytkownika instalacji.

2

W zależności od sposobu emisji stosujemy następujące technologie przekazujące energię cieplną do otoczenia:

 • emisja wodna – podgrzana woda przekazuje ciepło z odbiorników na zasadzie konwekcji lub w sposób wymuszony poprzez nagrzewnice wodne do ogrzewanego pomieszczenia,
 • emisja powietrzna – ogrzane powietrze przekazuje ciepło na zasadzie konwekcji lub w sposób wymuszony poprzez swobodny nawiew lub dystrybucję kanałami powierza,
 • emisja promiennikowa – odczucie komfortu cieplnego na wskutek emisji promieniowania cieplnego (podczerwień).

W ramach powyższych rozwiązań budujemy systemy grzewcze oparte na:

 • kotłach c.o.
 • nagrzewnicach powietrza
 • piecach akumulacyjnych, konwektorach i termowentylatorach,
 • kolektorach słonecznych i pompach ciepła,
 • promiennikach podczerwieni.

 

1 1 1 1
Ogrzewanie powietrzne Ogrzewanie promiennikowe Ogrzewanie wodne Odnawialne źródła energii